„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

(J. A. Komenský)

Kontakty

Súkromná spojená škola
Bagarova 30,
036 01 Martin
IČO: 540 287 87

Mgr. Ľubica Hlavatová riaditeľka školy 0903 897 091
Mgr. Zuzana Furová zástupkyňa riaditeľky školy 0915 845 037
Ing. Mária Bočeková výchovný poradca 0910 989 970
Školský telefón 0910 907 289

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva:

Mgr. Zuzana Vitkayová špeciálny pedagóg 0903 358 865
psychológ

Kontaktujte nás

Vaša emailová adresa

Správa

Odoslaním správy vyjadrujem súhlas s ďalším spracovaním a použitím osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Môžu byť použité pre vnútornú potrebu školy a školského zariadenia.