„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

(J. A. Komenský)

Organizácia vyučovania počas COVID -19
(marec 2021)

Online vyučovanie cez ZOOM - návod

Tomáš Truchly pripravil na základe rozhovorov s niektorými z Vás step by step návod pre žiakov alebo rodičov, ak maju problém s inštaláciou Zoom. Nech sa páči.

Zahŕňa to prvotnú tortúru všetkých oznámení, ktoré na Vás vyskočia napríklad pri prvom pripojení z telefónu. Návod na inštaláciu ZOOM pre žiakov

Čerpali sme zo stránky www.zavretaskola.sk

Oznam

V týždni od 10.5.2021 prebieha vyučovanie prezenčne podľa riadneho rozvrhu.
Rozvrh pre 1. a 2. stupeň už nie je skrátený.
Žiaci špeciálnych tried končia 5. vyučovacou hodinou.

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti,s ktorým príde žiak v pondelok do školy.
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
Verím, že to spoločne všetci zvládneme.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 7.5.2021 piatok

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

Oznam

V týždni od 3.5.-7.5. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní podľa riadneho rozvrhu na šk.rok 2020/2021 s malou úpravou.
Žiaci prípravného, 1. a 2. ročníka končia 4. vyučovacou hodinou.
Žiaci 3.- 4.ročníka končia 5. vyučovacou hodinou.
Žiaci II. stupňa končia 6. vyučovacou hodinou.
Žiaci špeciálnych tried končia 5. vyučovacou hodinou.
Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6:30-16:30.

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti,s ktorým príde žiak v pondelok do školy.
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
Verím, že to spoločne všetci zvládneme.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 1.5.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

Oznam

V týždni od 26.4.-30.4. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní podľa riadneho rozvrhu na šk.rok 2020/2021 s malou úpravou.
Žiaci prípravného, 1. a 2. ročníka končia 4. vyučovacou hodinou.
Žiaci 3.- 4.ročníka končia 5. vyučovacou hodinou.
Žiaci II. stupňa končia 6. vyučovacou hodinou.
Žiaci špeciálnych tried končia 5. vyučovacou hodinou.
Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6:30-16:30.

Pre tých, ktorí sa netestovali u nás, mali výnimky, poprípade prekonali Covid a sú v ochrannej lehote prikladáme tlačivo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak testuje v škole a zákonný zástupca mimo školy), resp. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak aj zákonný zástupca testujú mimo školy), s ktorým príde žiak v pondelok do školy. Nezabudnúť priložiť kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku.
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
Verím, že to spoločne všetci zvládneme.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 24.4.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

Oznam

V týždni od 19.4.-23.4. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní podľa riadneho rozvrhu na šk.rok 2020/2021 s malou úpravou.
Žiaci prípravného, 1. a 2. ročníka končia 4. vyučovacou hodinou.
Žiaci 3.- 4.ročníka končia 5. vyučovacou hodinou.
Žiaci II. stupňa končia 6. vyučovacou hodinou.
Žiaci špeciálnych tried končia 5. vyučovacou hodinou.
Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6:30-16:30.

Pre tých, ktorí sa netestovali u nás, mali výnimky, poprípade prekonali Covid a sú v ochrannej lehote prikladáme tlačivo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak testuje v škole a zákonný zástupca mimo školy), resp. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak aj zákonný zástupca testujú mimo školy), s ktorým príde žiak v pondelok do školy. Nezabudnúť priložiť kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku.
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
Verím, že to spoločne všetci zvládneme.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 17.4.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

Oznam

V týždni od 12.4.-16.4. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní podľa riadneho rozvrhu na šk.rok 2020/2021 s malou úpravou.
Žiaci prípravného, 1. a 2. ročníka končia 4. vyučovacou hodinou.
Žiaci 3.- 4.ročníka končia 5. vyučovacou hodinou.
Žiaci II. stupňa končia 6. vyučovacou hodinou.
Žiaci špeciálnych tried končia 5. vyučovacou hodinou.
Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6:30-16:30.

Pre tých, ktorí sa netestovali u nás, mali výnimky, poprípade prekonali Covid a sú v ochrannej lehote prikladáme tlačivo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak testuje v škole a zákonný zástupca mimo školy), resp. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak aj zákonný zástupca testujú mimo školy), s ktorým príde žiak v pondelok do školy. Nezabudnúť priložiť kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku.
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
Verím, že to spoločne všetci zvládneme.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 10.4.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 3.4.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

Oznam

V týždni od 29.3.-31.3. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní. Od 1.4. -6.4. 2021 sú veľkonočné prázdniny.
Žiaci 1. Stupňa končia 4. vyučovacou hodinou.
Žiaci 2. Stupňa končia 5. vyučovacou hodinou.
Žiaci špeciálnych tried končia 5. vyučovacou hodinou.
Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6:30-16:00 pre rodičov kritickej infraštruktúry.
Žiaci, ktorí sa nezúčastnia vyučovania dostanú úlohy na bezkriedy.sk.

Testovanie na Covid 19 prebehne v sobotu 3.4.2021.

Pre tých, ktorí sa netestovali u nás, mali výnimky, poprípade prekonali Covid a sú v ochrannej lehote prikladáme tlačivo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak testuje v škole a zákonný zástupca mimo školy), resp. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak aj zákonný zástupca testujú mimo školy), s ktorým príde žiak v pondelok do školy. Nezabudnúť priložiť kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku.
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
Verím, že to spoločne všetci zvládneme.
Prajeme príjemné prežitie blížiacich sa veľkonočných sviatkov.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 27.3.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

Oznam

V týždni od 22.3.-26.3. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní.
Žiaci 1. Stupňa končia 4. vyučovacou hodinou.
Žiaci 2. Stupňa končia 5. vyučovacou hodinou.
Žiaci špeciálnych tried končia 5. vyučovacou hodinou.
Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6:30-16:00 pre rodičov kritickej infraštruktúry.
Žiaci, ktorí sa nezúčastnia vyučovania dostanú úlohy na bezkriedy.sk.

Pre tých, ktorí sa netestovali u nás, mali výnimky, poprípade prekonali Covid a sú v ochrannej lehote prikladáme tlačivo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak testuje v škole a zákonný zástupca mimo školy), resp. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak aj zákonný zástupca testujú mimo školy), s ktorým príde žiak v pondelok do školy. Nezabudnúť priložiť kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku.
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
Verím, že to spoločne všetci zvládneme.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 20.3.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

Oznam

V týždni od 15.3.-19.3. 2012 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní.
Žiaci 1. Stupňa končia 4. vyučovacou hodinou.
Žiaci 2. Stupňa končia 5. vyučovacou hodinou.
Žiaci špeciálnych tried končia 5. vyučovacou hodinou.
Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6:30-16:00 pre rodičov kritickej infraštruktúry.
Vyučovanie je zabezpečené aj online a to podľa možností a personálnych kapacít školy.

Pre tých, ktorí sa netestovali u nás, mali výnimky, poprípade prekonali Covid a sú v ochrannej lehote prikladáme tlačivo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak testuje v škole a zákonný zástupca mimo školy), resp. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak aj zákonný zástupca testujú mimo školy), s ktorým príde žiak v pondelok do školy. Nezabudnúť priložiť kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku.
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
Verím, že to spoločne všetci zvládneme.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 6.3.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

OZNAM 26.2.2021

Na základe RÚVZ v Martine je škola zatvorená do 7.3. 2021. V týždni od 1.03.2021 bude v základnej škole prebiehať dištančné vzdelávanie cez aplikáciu ZOOM. V Súkromnej špeciálnej základnej škole bude v týždni od 1.03. 2021 prebiehať online vyučovanie. Forma vyučovania v nasledujúcom týždni bude závisieť od Covidsemaforu a aktuálnej epidemiologickej situácie.

Testovanie 27.2.2021:
Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

Ďakujeme

OZNAM

V týždni od 22.02.2021 bude v základnej škole prebiehať dištančné vzdelávanie cez aplikáciu ZOOM. Forma vyučovania v nasledujúcom týždni bude závisieť od Covidsemaforu a aktuálnej epidemiologickej situácie.

V Súkromnej špeciálnej ZŠ v týždni od 22.02.2021-26.02.2021 neprebieha vyučovanie.

Zmeny v rozvrhu cez aplikáciu ZOOM pre základnú školu v týždni od 22.02-26.02:
- Anglický jazyk pre 3. a 4. ročník sa v tomto týždni nevyučuje. V rozvrhu sa žiaci v ten daný čas nepripájajú. Všetky ostatné hodiny idú podľa rozvrhu.
- Žiaci sa budú pripájať na ID učiteľov podľa rozvrhu. SJL,ANJ -9.B a ANJ,-8.A,8.B sa žiaci prihlásia na ID uč. Furovej, prihlasovacie údaje budú na nástenke na bezkriedy.sk.

Testovanie v sobotu 27.02. bude prebiehať. Poprosíme Vás nahlásiť do stredy 24.02.2021 záujem triednym učiteľom ako doposiaľ. Časový harmonogram je už ako tak zaužívaný. Chceme Vás poprosiť o jeho dodržiavanie.

Ďakujeme

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 20.2.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

OZNAM

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Martine je škola zatvorená do 26.02.2021.
Do tohto dňa nebude prebiehať dištančné vzdelávanie z dôvodu zvýšeného počtu práceneschopnosti učiteľov. O prípadných zmenách budeme informovať.

V sobotu 20.02.2021 bude prebiehať testovanie.

Za pochopenie ďakujeme.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 13.2.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

OZNAM

OZNAM Na základe uznesenia vlády SR č. 77 z 05.02. 2021 sa začína vyučovanie prezenčnou formou od pondelka 08.02.2021.

Podmienky vstupu s tlačivami o bezinfekčnosti sú uvedené nižšie.

Upozorňujeme, že ku tlačivu o bezinfekčnosti je potrebná aj kópia negatívneho testu alebo kópia potvrdenia o výnimke z testovania.

Od pondelka 08.02.2021:
- vyučovanie pre prípravný až 2. ročník končí 4. vyučovacou hodinou,
- vyučovanie pre 3. až 4. ročník a špeciálne triedy končí 5. vyučovacou hodinou,
- vyučovanie pre 5. až 9. ročník končí 6. vyučovacou hodinou.

Školský klub detí je otvorený od 06:30-16:00. V čase od 14:00-16:00 ŠKD funguje výhradne len pre rodičov kritickej infraštruktúry.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 6.2.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!
Nakoľko budú v areáli školy 3 odberné miesta a bude problém s parkovaním, využite parkovanie mimo areálu !!!!!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

Pre tých, ktorí sa netestovali u nás, mali výnimky, poprípade prekonali Covid a sú v ochrannej lehote prikladáme tlačivo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak testuje v škole a zákonný zástupca mimo školy), resp. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak aj zákonný zástupca testujú mimo školy), s ktorým príde žiak v pondelok do školy. Nezabudnúť priložiť kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku.
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
Verím, že to spoločne všetci zvládneme.

Oznam 29.1.2021

Výpisy hodnotenia za 1. polrok budú vydané osobne v dobe návratu žiakov do škôl. V prípade potreby môže zákonný zástupca požiadať o jeho vydanie skôr, ale musí oň písomne požiadať.
Na základe pokynov ministerstva školstva bude vyučovanie od 01.02-05.02.2021 pokračovať v doterajšom režime.

Oznam 15.1.2021

Na základe pokynov ministerstva školstva bude vyučovanie od 18.1.2021 prebiehať online, prostredníctvom aplikácie ZOOM od 9:00. Informovať o  priebehu vyučovania dištančnou formou Vás budú triedni učitelia.
Rozvrh je upravený a aktualizovaný na nástenke každej triedy na bezkriedy.sk.

Žiaci I.stupňa:

  1.hod. - 9,00 – 9,40
  2.hod. - 9,50 – 10,30
  3.hod. - 10,40 – 11,20
Žiaci II.stupňa:

  1.hod. -  9,00 – 9,40
  2.hod. -  9,50 – 10,30 
  3.hod. - 10,40 – 11,20
  4.hod. - 11,30 -  12,10
Žiaci ŠZŠ:
Rozvrh je prispôsobený individuálnym potrebám a možnostiam žiakov jednotlivých ročníkov. Informovať Vás budú triedne učiteľky.

Vyučovanie sa neprerušuje, z toho vyplýva povinnosť žiakov zúčastňovať sa online vyučovania. Žiak, ktorý sa nezúčastní online vyučovania, musí neúčasť bezodkladne dokladovať ospravedlnením od rodiča, resp. lekára.
Informácie o ďalšom priebehu vyučovania budeme aktualizovať.
V prípade, že majú žiaci vzhľadom na používanie v prvej vlne pandémie COVID-19 aplikáciu ZOOM nainštalovanú, je potrebné si ju vzhľadom na zmeny aktualizovať.

Oznam

Na základe odporúčaní a usmernení MŠVVaŠ a aktuálnej pandemickej situácie pristupujeme v týždni od 11.1.2021 - 15.1.2021 k online vyučovaniu formou www.bezkriedy.sk. Aktuálne informácie Vám poskytnú triedni učitelia telefonicky.
Informácie k obnove vyučovania prezenčnou formou od 18.1.2021 budeme aktualizovať dňa 12.1.2021.
Zároveň chceme zdôrazniť, že podmienky obnovy vyučovania prezenčnou formou sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.
Ďakujeme

Oznam

Škola je v dňoch od 26.11.2020 do 4.12.2020 (vrátane) uzatvorená RÚVZ v Martine z dôvodu karanténnych opatrení COVID -19. Nástup do školy je v pondelok 7.12.2020.

Podmienky nároku na pandemickú OČR a PN

Aktuálne stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré stanovuje podmienky čerpania tzv. pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného, na ktorý majú nárok rodičia detí a žiakov a zamestnanci pre pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii s ochorením COVID 19 tu.

Oznam - obnovenie vyučovania od 10.11. 2020

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa obnovuje prezenčné vyučovanie na druhom stupni ZŠ od 10.11.2020. Pri vstupe do školy je potrebné aby žiak predložil vyplnené a podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a dodržal pokyny uvedené v usmernení (viď. obrázky nižšie).

Usmernenie z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Organizácia vyučovania od 3. 11. 2020 (utorok)

1. Prípravný až 4. ročník ZŠ a ŠZŠ

  1. Vyučovanie prebieha prezenčnou formou v škole. Žiak pri vstupe do budovy odovzdá rodičom podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivo tu.
  2. Rozvrh hodín je upravený na 4. vyučovacie hodiny. Vyučovanie začína o 8:00 a končí 11:40.
  3. Školský klub detí je v prevádzke od 6:30 do 16:00.
  4.Rodičia ak uhradili deťom stravu majú obed automaticky. Jedálny lístok je už uverejnený. Rodič odhlasuje stravu v prípade, ak dieťa nenastúpi do školy u pani Štefanidesovej na t.č 0904659591.
2. Ročník 5.-9. ZŠ a 5.-10.ročník ŠZŠ
  1. Vyučovanie prebieha dištančnou formou prostredníctvom aplikácie ZOOM.
  2. Rozvrh hodín je upravený na 4. vyučovacie hodiny. Žiaci ho majú a môžu si ho pozrieť na www.bezkriedy.sk.
  3. Vyučovacie hodiny sú skrátené na 40 minút, ale začiatky ostávajú rovnaké ako pri bežnom prezenčnom vyučovaní,t.j.:
  1.hod. 8.00
  2.hod. 8.55
  3. hod. 10:00
  4. hod. 10.55
Aktivity, úlohy, hry z predmetov hudobná výchova, telesná a športová výchova budú pre jednotlivé ročníky posielané na bezkriedy.sk 1 x týždenne. Poprípade sa doplnia online aktivitami cez aplikáciu ZOOM.
Účasť na online vyučovaní je povinná. Žiak, ktorý sa nezúčastní online vyučovania musí svoju neúčasť bezodkladne ospravedlniť od rodiča alebo lekára. Inak bude jeho neúčasť neospravedlnená.
V priebehu tohto týždňa Vás kontaktovali triedni učitelia s inštrukciami o priebehu od 3.11.2020. V prípade akýchkoľvek nejasností ich kontaktujte.

V dňoch 2. 11., 6. 11., 9. 11. 2020 sú prázdniny, vyučovanie neprebieha.

Online vyučovanie cez ZOOM - návod

Tomáš Truchly pripravil na základe rozhovorov s niektorými z Vás step by step návod pre žiakov alebo rodičov, ak maju problém s inštaláciou Zoom. Nech sa páči.

Zahŕňa to prvotnú tortúru všetkých oznámení, ktoré na Vás vyskočia napríklad pri prvom pripojení z telefónu. Návod na inštaláciu ZOOM pre žiakov

Čerpali sme zo stránky www.zavretaskola.sk