„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

(J. A. Komenský)

Jedálny lístok

Jedálny lístok od 23.4.2024 do 29.4.2024

Z dôvodu navýšenia stravnej jednotky od odoberateľa sa s účinnosťou od 1.3.2023 zvyšuje cena stravného pre :
I.stupeň – 2,90 €
II.stupeň – 3€

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu
Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu dieťaťa

V zmysle potravinového kódexu,výn.č.2319/2007-100 upozorňujeme na možnosť vyskytu alergenov